Standaard omzetten van videocassettes: NTSC ➔ PAL

Wij zetten NTSC en PAL om in het respectieve andere formaat

Heb je oude videobanden uit de VS? Misschien van een reis die je met je familie maakte en die je vandaag nog steeds gelukkige momenten bezorgt?

We hebben dierbare herinneringen vastgelegd op vele oude VHS bandjes. Helaas kunnen zij, indien zij zijn opgenomen op videorecorders of camcorders die afkomstig zijn uit andere continenten, niet altijd worden afgespeeld op thuisvideorecorders. De reden: terwijl in Duitsland videobanden worden opgenomen volgens het PAL-systeem, wordt in de Verenigde Staten van Amerika en enkele andere landen het NTSC-systeem gebruikt.

Daarom is het noodzakelijk dat u de films op de videocassettes omzet van NTSC-formaat naar PAL-formaat en ze vervolgens digitaliseert. Wij Film-Retter zijn gespecialiseerd in het standaard omzetten en digitaliseren van videofilms en maken het mogelijk dat u binnenkort uw waardevolle herinneringen in de beste kwaliteit op uw TV en PC kunt bekijken.

Op welk opslagmedium kunnen we uw film na conversie overzetten? Wij hebben USB-sticks, harde schijven, DVD's en Blu-rays voor u beschikbaar. Wij kunnen u ook een downloadlink sturen.

The Film Rescuers zijn uw professionele contactpersoon als het gaat om de digitale standaardconversie van uw videobanden uit de VS. Wij gebruiken alleen professionele, hoogwaardige standaardconverters en andere apparatuur, die wij regelmatig onderhouden. Geef ons een belletje, we horen graag van u. Uiteraard geven wij u gratis en vrijblijvend advies over alle vragen betreffende NTSC, PAL, standaardconversie, digitalisering en nasynchronisatie.

Standaard conversie van uw VHS videocassette bij Film-Retter - uw voordelen

  • Verliesvrije omzetting van NTSC- en PAL-videocassettes in het respectieve andere formaat
  • Overzetten van de film op de door u gewenste gegevensdrager: USB-stick, harde schijf, DVD, Blu-ray of downloadlink
  • Terugzending van uw videocassette en de digitale drager als een verzekerd DHL-pakket
  • Waar voorje geld
  • Persoonlijk en deskundig advies
  • Afhaling en expresdienst op aanvraag

De omzetting van NTSC naar PAL

NTSC en PAL zijn beide analoge televisieformaten. Zij verschillen vooral in resolutie (meer precies: in beeldgrootte en pixel-aspect-verhouding) en beeldsnelheid.

Terwijl NTSC op grote schaal wordt gebruikt in het grootste deel van Noord-Amerika, delen van Zuid-Amerika, Taiwan, Zuid-Korea, Japan en enkele andere landen, wordt in de rest van de wereld het PAL-formaat gebruikt. PAL wordt derhalve gebruikt in Europa - en ook in Australië, Brazilië, Frans Guyana, Argentinië en vele Afrikaanse en Aziatische landen.

Het is belangrijk op te merken dat u geen NTSC-video kunt afspelen op het PAL-systeem en geen PAL-video op het NTSC-systeem. Als u een NTSC-video op uw home-videorecorder afspeelt, hebt u meestal te kampen met ernstige trillingen. Bovendien lopen beeld en geluid vaak niet volledig synchroon. Het omzetten van uw Amerikaanse opnamen naar PAL-formaat is de enige overgebleven optie als u weer van uw vakantiefilms wilt genieten. Welke stappen zijn nodig?

Films in NTSC-formaat worden eerst omgezet in PAL-formaat, d.w.z. teruggebracht van 29,97 (30 fps) volle beelden naar 25 (25 fps) volle beelden, en vervolgens gedigitaliseerd. Deze processen zijn later niet zichtbaar voor de kijker. De conversie wordt uitgevoerd door een zogenaamde norm-converter, d.w.z. een converter voor videobestanden.

Het analoge videobeeld in PAL-formaat bestaat uit 625 lijnen, waarvan er 575 voor het beeld worden gebruikt. In het display heeft elke lijn een tijdvenster van 52 µs. Om PAL te digitaliseren, moesten twee halve blanco lijnen worden ingevoegd. Dit geeft 2x288 (=576) lijnen. Met de 576 lijnen en de verhouding 3:4 is het aantal kolommen 768, uitgaande van een vierkante pixelverhouding en een tijdvenster van 52 µs.

Het wijzigen van de beeldsnelheid of het aantal lijnen is in beide formaten niet mogelijk, anders kunnen ze niet worden weergegeven. Om beide formaten op elkaar af te stemmen, was het nodig een uniforme standaard te creëren. Er werd overeenstemming bereikt over een maximumfrequentie van 4,75 MHz met een pixeltelling van >702 en >= 704 in 52 µs. Dit wordt berekend uit de 640 NTSC en de 768 PAL kolommen ((640+768)/2=704).


Het NTSC formaat

Het National Television Systems Committee (NTSC) is een Amerikaanse instelling. Het is de oorsprong van de NTSC formaten. Ze hebben een resolutie van 720x480 pixels met een beeldverhouding van 4:3.

Er wordt van uitgegaan dat een beeld bestaat uit 525 beeldlijnen; hiervan zijn er maximaal 486 zichtbaar. De overige beeldlijnen bevatten informatie over het beeld, zoals ondertitels, synchronisatie en reconstructie.

Een beeld wordt weergegeven via de zogenaamde interlace. Dit is een interlaced procedure waarbij een enkel beeld (frame) is samengesteld uit twee verschillende velden. De oneven velden worden weergegeven in het eerste veld (bovenste veld) en de even velden in het tweede veld (onderste veld).

De beeldsnelheid, d.w.z. het aantal beelden dat per seconde wordt weergegeven (frames per second/fps), is 29,97 (fps) volle beelden in NTSC-formaat. 59,94 velden (Hz) geven dus een bijna flikkervrij beeld.

De NTSC-norm wordt ook wel de M-norm genoemd. Naast de 29,97 volle beelden per seconde omvat dit ook een kleurendraaggolf van ca. 3,58 MHz, geluidsdrager 4,5 MHz, kanaalafstand 6 MHz, negatieve amplitudemodulatie voor het beeld, frequentiemodulatie voor het geluid en - indien beschikbaar - een stereogeluid dat is gecodeerd met de analoge MTS-methode. - Het nadeel van de NTSC-methode is dat de lijncodering vaak storende kleurschakeringfouten veroorzaakt.


Het PAL-formaat

Het PAL-formaat (Phase Alternating Line) werd ontwikkeld om de storende kleurschakeringfout van het NTSC-formaat te compenseren. De PAL-standaard heeft een resolutie van 720x576 pixels met een verhouding van 4:3.

In tegenstelling tot het NTSC-formaat kent het PAL-kleurensysteem geen vaste lijnfrequentie of beeldfrequenties. In plaats daarvan worden televisiesignalen uitgezonden volgens de B, G, H, I en N televisienormen. De NTSC-norm wordt de M-televisienorm genoemd.

Standaard codeLijnen (interlaced)
Beeldsnelheid
GeluidsmodulatieTapeOverheersend kleurensysteem
B62525FMVHFPAL
G62525FMUHFPAL
H62525FMUHFPAL
I62525FMUHFPAL
K62525FMUHFSecam
M52530FMUHF/VHFNTSC
N62525FMUHF/VHFPAL

In Duitsland gebruikt het PAL-systeem gewoonlijk een videoformaat van 625 lijnen per beeldje. De beeldsnelheid is 25 volle beelden per seconde.

Ook hier wordt een enkel frame via interlace weergegeven door twee velden, elk met 312 ½ oneven en 312 ½ even lijnen, hetgeen resulteert in een veldsnelheid van 50 fps. Het beeld vertoont weinig flikkering, hoewel het iets meer flikkert dan dat van NTSC.

Afbeeldingen bestaan uit gebieden. Om de nadelige kleurtoonfout van het NTSC-formaat te compenseren, gaat het PAL-formaat ervan uit dat twee opeenvolgende beeldlijnen gelijk zijn. Daarom wordt in elke tweede beeldlijn het rode kleurverschilsignaal 180 graden in fase verschoven (vandaar de naam Phase Alternating Line). De ontvanger vereffent beide lijnen en de kleurtoonfout wordt aldus gecompenseerd.

Er blijft slechts een kleine kleurverzadigingsfout over, maar die is nauwelijks zichtbaar voor het menselijk oog. Dit is het doorslaggevende voordeel van PAL ten opzichte van NTSC!

Bioscoopfilms worden opgenomen met 24 beelden per seconde, zodat PAL-sets met 25 (25 fps) beelden of 50 velden (50 fps) per seconde een verkorting van de speelduur met 4% opleveren. De film loopt iets sneller (PAL-versnelling); dit is voor de kijker echter meestal niet merkbaar.


NTSC en PAL - De pixelverhouding

De pixel-aspect-verhouding (PAR) wordt berekend uit het quotiënt van de breedte x en de hoogte y van een pixel. Deze wordt bepaald door de verhouding van de weergave van een beeld (Display Aspect Ratio/DAR) en de verhouding van de beeldresolutie (Storage Aspect Ratio/SAR). De formule

PAR = DAR / SAR.

Televisieformaten in PAL hebben een resolutie van 720x576 pixels in een verhouding van 4:3. In het NTSC-formaat is de resolutie 720x480 pixels ook in een verhouding van 4:3. Hoe kan dit?

Als we uitgaan van vierkante pixels, heeft het PAL-formaat een verhouding van 4:3,2 of 1,25:1. Om het 4:3-formaat te bereiken, moeten de pixels worden verbreed (niet-vierkante pixels). Voor vierkante pixels in het NTSC-formaat is de verhouding 4:2,66 of 1,5:1. Om hier het 4:3-formaat te bereiken, moeten de pixels worden versmald. Dit resulteert in een pixel-aspectratio van 1,064:1 voor PAL en 0,89:1 voor NTSC.


Wat is er aan de hand met NTSC en PAL op de GoPro videocamera?

GoPro is een Amerikaanse fabrikant van actiecamcorders, gevestigd in Californië. GoPro toestellen zijn vrij robuust, klein en waterdicht. Zij worden vooral in de sportsector gebruikt.

Als u ooit door het menu van een GoPro-camera hebt geklikt, zult u de afkortingen PAL en NTSC hebben opgemerkt. Het gaat hier echter niet om de bovengenoemde televisienormen, maar slechts om de beeldsnelheid/framesnelheid.

In de PAL-instelling zijn de beeldsnelheden een deler of veelvoud van 50 (12,5 fps; 25 fps; 50 fps; 100 fps), terwijl in de NTSC-instelling de beeldsnelheid een deler of veelvoud van 30 of 24 is (15 fps; 30 fps; 60 fps; 120 fps en 12 fps; 24 fps; 48 fps).

zufriedene Kunden

3.047

Tevreden klanten

Tassen Kaffee

26.387

Kopjes koffie

umgewandelte Minuten

122.465

Omgezette minuten

Meter Film

524.859

Meter film

Is het de moeite waard om zelf de standaard omzetting van NTSC naar PAL te doen?

Als u zelf een standaard converter wilt kopen, is het mogelijk om zelf de omzetting van NTSC- naar PAL-formaat te doen en de film vervolgens over te zetten op een DVD of een andere gegevensdrager. De conversie vergt echter veel tijd, een enorm snelle computer en een voor NTSC geschikte videorecorder om de originele band mee af te spelen.

Maar je bent niet bang voor de tijd en de apparatuur die nodig is? Je zult geen professionele kwaliteit van je film krijgen. De reden: de gebruikelijke videobewerkingsprogramma's kunnen de verschillende temporele presentatie slechts in onvoldoende mate corrigeren, met als gevolg dat elk zesde frame verloren gaat. Daarom moet u er rekening mee houden dat sommige bewegingen die eigenlijk vloeiend zijn, zullen haperen of onaantrekkelijke sprongen zullen vertonen. Er zijn tien eikels per seconde! Bovendien worden bij het herschalen van de volledige beelden verschillende velden door elkaar gemengd, zodat bewegende objecten wazig worden.

Een aanvaardbaar resultaat kan niet worden bereikt met betaalbare amateurapparatuur. Hierop wordt ook gewezen door de vele websites die de conversie van NTSC naar PAL (en omgekeerd) bespreken en de afzonderlijke conversie- en digitaliseringsstappen beschrijven. Gelukkig werken wij bij Film-Retter met hoogwaardige apparatuur, zodat wij u na de standaardconversie van uw video uitstekende resultaten kunnen bieden.