Gedragscode digitalisering DFG

Wij geven uw archieven een langer leven!

De praktijkcode van de DFG bevat een richtsnoer over het onderwerp "Digitalisering", dat bedoeld is om de planning van de digitalisering van objecten voor de aanvrager te vereenvoudigen.

Wij digitaliseren uw archieven professioneel, op basis van de DFG Code of Practice!


Uw archieven zijn bij ons in goede handen

Vertrouw op onze jarenlange ervaring, waarin we al talloze archieven hebben gedigitaliseerd. Wij behandelen ze met zorg en controleren vooraf alle noodzakelijke voorwaarden voor digitalisering, zodat u een kwaliteit van het gedigitaliseerde materiaal krijgt die geschikt is voor archivering. Transparantie speelt bij ons een grote rol: wij informeren u vooraf over het ruwe tijd- en prijskader en geven u het trackingnummer voor het verzekerde retourtransport.

Bij het digitaliseren van archieven kiezen wij altijd voor een duurzame en milieubewuste aanpak door stroom te halen uit hernieuwbare energiebronnen. Samen dragen we bij aan een digitale onderzoeksruimte.

Ons digitale opnameproces is gebaseerd op de DFG-regels voor digitalisering:

Onze werkstations zijn geoptimaliseerd voor het digitaliseren van archieven. Door adequate belichting en digitale opnametechnieken zoals de line scan techniek en de area sensor zorgen wij ervoor dat de resultaten natuurgetrouw zijn.

Een lage ISO-gevoeligheid optimaliseert ook het resultaat, omdat het de beeldruis vermindert. Mochten er aan het eind van de digitalisering nog beeldcorrecties nodig zijn, dan gebruiken wij geschikte RAW-software.

DFG-financiering voor digitalisering

Digitalisering is in volle gang en vormt een centraal instrument in het onderzoek in de geesteswetenschappen en culturele studies. Archieven worden ook steeds meer het voorwerp van digitalisering. De digitale exemplaren worden gemakkelijk toegankelijk op het net gepubliceerd. De resulterende infrastructuur helpt het internet een integrale onderzoeksruimte te worden voor digitaal georiënteerd onderzoek in de geesteswetenschappen en culturele studies.

Daarom heeft de DFG zichzelf doelen gesteld:

Projecten beschikbaar en bruikbaar maken
Virtuele onderzoeksinfrastructuur opbouwen door verschillende bronnen in een netwerk op te nemen

Voor digitalisering, gebaseerd op de praktijkrichtsnoeren van de DFG, gelden de volgende criteria:

 

Hoge kwaliteit

 

Snelle verwerking via DSL-verbindingen

 

Gratis download van de bestanden

 

Ondersteuning voor alle gangbare browsers

Aandacht voor auteursrechten, persoonlijke rechten en aanvullende auteurs- en archiveringsrechten

Trouw aan de oorspronkelijke voorstelling van de media

DFG - Duitse Stichting voor Onderzoek

De DFG is een privaatrechtelijke vereniging en staat in Duitsland als zelfstandige instelling voor de bevordering van onderzoek en wetenschap aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Wetenschappers en geleerden kunnen een voorstel indienen met het door hen gekozen onderwerp, dat vervolgens door honoraire beoordelaars wordt beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke criteria. De leden zijn afkomstig van Duitse universiteiten, wetenschappelijke verenigingen, academies van wetenschappen en andere onderzoeksinstellingen. Het doel van de DFG is het bevorderen van jonge wetenschappers.

Wij digitaliseren uw archieven volgens de DFG Code of Practice en u profiteert van de voordelen!

Wilt u een voorstel indienen bij de DFG?

Wij geven u een overzicht van de belangrijkste feiten:

Wie mag een aanvraag indienen?

Alle leden van instellingen voor wetenschappelijke informatie-infrastructuur, zoals archieven, bibliotheken, musea, computer- en mediacentra, alsmede wetenschappers uit Duitsland of een Duitse onderzoeksinstelling in het buitenland kunnen een aanvraag indienen. Zij moeten hun opleiding hebben voltooid (met een doctoraat). Als u in een instelling zonder winstoogmerk werkt of uw resultaten niet in toegankelijke vorm mag publiceren, komt u niet in aanmerking om te solliciteren.

Aan welke eisen moet ik voldoen voor de aanvraag?

Controleer uw objecten die u wilt laten digitaliseren. Als dit een groot risico of stress voor het origineel oplevert, moet u afzien van reproductie. Historisch materiaal moet altijd met grote zorg worden behandeld.

Zorg er bij de selectie van uw documenten voor dat ze wetenschappelijk relevant zijn. Misschien zijn ze al gedigitaliseerd. Daarom moet u vooraf een dubbele controle uitvoeren. Als dit niet het geval is, moet u kunnen garanderen dat u hun digitaliseringsresultaten behoudt en hun duurzaamheid waarborgt. Daarvoor hebt u het bewijs nodig dat de resultaten openbaar en permanent toegankelijk zijn in een instelling in Duitsland. Voorts moet er ook voor worden gezorgd dat de resultaten na afloop van het project behouden blijven: Hun toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid moeten in aanmerking worden genomen en zo nodig verder worden ontwikkeld.

Welke kosten worden door de DFG gefinancierd?

Alleen al in 2019 financierde de DFG 31.150 projecten met in totaal 3,3 miljard euro. De subsidiabele kosten omvatten personeel, reizen en publicaties. Kosten die geen verband houden met digitaliseringswerkzaamheden zijn uitgesloten. Aan de hand van kenmerken van de salarisschaal, soorten werk, geplande werktijden en andere operationele kenmerken worden de bijdragen dus individueel aan het project aangepast.

U moet dit aantonen wanneer u DFG-financiering aanvraagt:

 • Bewezen verklaring van rechten
 • Toestemming voor volledig hergebruik van de resultaten
 • Informatie over geraamde/werkelijke kosten
 • Toepassing voorbereiden, voor zover een algemene beoordeling van de technische vereisten mogelijk is
 • Gedetailleerde beschrijving van de workflow
 • Personeel en technische uitrusting
 • Verwerkingstijden
 • Begrijpelijke verklaringen over institutionele bewaring en archivering op lange termijn
 • Alle afwijkingen moeten worden gemotiveerd

Er is geen tijdslimiet voor de aanvraag en deze kan op elk moment worden ingediend.

Overzicht van formulieren en informatiebladen

Dien hier uw aanvraag in

Onze klantenreferenties

Openbare voorzieningen

 • Stadsarchief Siegburg
 • Stadsarchief Sankt Augustin
 • Archief van de Protestantse Kerk in het Rijnland
 • Historisch Archief Keulen
 • Stad Lohmar
 • Gemeente Troisdorf Gemeentearchief
 • Duitse Spoorwegen
 • Kanton Ziekenhuis Münsterlingen

Entertainment & Televisie

 • Museum Helgoland
 • Vrouwenmuseum Wiesbaden
 • Düsseldorfs Marionettentheater
 • NDR Showmuziek & Quiz
 • Museum Ludwig
 • Telecommunicatie Museum Dresden
 • ZDF Digital Media Production GmbH

Universiteiten en hogescholen

 • Universiteit van Wuppertal
 • Universiteit van Trier
 • Heinrich Heine Instituut
 • Universiteit voor Schone Kunsten
 • Universiteitsbibliotheek van Rostock
 • Bibliotheek voor onderzoek naar de geschiedenis van het onderwijs

Kantoren en ministeries

 • LVR Instituut voor regionale studies en geschiedenis
 • Federale Vereniging van de Duitse Kalkindustrie
 • Federaal Centrum voor Gezondheidsvoorlichting
 • Federaal Bureau voor Burgerbescherming en Rampenbestrijding
 • Weimarer Land District Office
 • Ministerie van Milieu en Consumentenbescherming van de deelstaat Beieren

Stichtingen en verenigingen

 • Stichting Huis van de Geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland
 • Stichting gedenktekens Buchenwald en Mittelbau-Dora
 • Konrad Adenauer Stichting e.V.
 • Duits Comité voor UNICEF e.V.
 • Wahnbachtalsperrenverband

Andere

 • Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
 • ADAC Nordrhein e.V.
 • Dürkopp Adler AG
 • Monument voor de slachtoffers van het nationaal-socialisme in Bonn - An der Synagoge e.V.
 • Restaurant Rosin
 • Bavaria Administration GmbH